21 Gün Bedelli Askerlikte Özel ve Kamu Çalışanlarının Durumu

Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı.Düzenlemeye göre 01 Ocak 1994’ten önce doğanlar;

Başvuru Süreci;

1) Edevlet, Konsolosluk veya Askerlik Şubesinden başvuru yapılması gerekmektedir.
2) Başvuru belgesiyle birlikte yurt içinde yaşayanlar 15.000,00 TL olarak belirlenen bedelin 3 Kasım 2018 tarihine kadar belirlenen hesaplara peşin olarak yatırılması gerekmektedir.
3) Başvuru belgesi ve dekont ile birlikte askerlik şubesine giderek başvuru yapılacaktır.

Yukarıdaki işlemleri yapan kişiler 21 gün Temel Askerlik Eğitimi için celp dönemini bekleyecekler. Yurt dışında yaşayan veya resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla süreyle çalışanlar, 2 bin Euro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Bedelli Askerlik Başvuru Süreci

Çalışanların 21 Gün Askerlik Süreci;

21 gün Bedelli Askerlik yapacak kişi başvuru yaptıktan sonra başvuru belgesini işverene beyan edecektir. Çalışanın 2 seçeneği mevcut.
a. Çalışanın İzinli Sayılması
1) Çalışan 21 gün ücretsiz izinli sayılır.
2) Bu süre zarfında işveren çalışanı işten çıkartamaz ve çalışan 21 gün sonra döndüğünde işine devam edebilir. İşveren bu süre zarfında çalışanı izinli saymak ve döndüğünde işe almak zorundadır.
b. Çalışanın İşten Ayrılması
1) Çalışan 21 gün Temel Askerlik Eğitimi almak için işten kendi isteğiyle ayrılabilir.
2) 1 yıl veya daha fazla aynı iş yerinde çalışan kişi askerlik sebebiyle işten ayrılacağı için tazminat almaya da hak kazanır.

Çalışanların Bedelli Askerlikten Yararlanma Durumu

Kanun “Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak” diyor. 21 günlük temel askerlik eğitimi süresinde; işçi olarak çalışanlar ücretsiz izinli, memurlar da aylıksız izinli olacak. Böylece iş sözleşmeleri işverenler tarafından sonlandırılamayacak.

Bedelli Askerlikten Faydalananlar Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

İş Kanununa göre eğer iş sözleşmesi askerlik sebebiyle sona eriyorsa ve çalışan 1 yıl ve üzeri aynı işyerinde çalışıyorsa işverene başvurup kıdem tazminatını alabilir. Bu durumda 21 günlük Temel Askerlik Eğitimi alacak olan 1 yıl ve üzeri aynı işyerinde çalışanlarda askerlik celp kağıtlarını işverene beyan ederek kıdem tazminatlarını isteyebilirler.
Eğer işveren, kanundaki, ‘ücretsiz izinli sayılır’ maddesini gerekçe göstererek, kıdem tazminatı ödemezse; çalışanın, önce arabuluculuk sistemine, sonrasında da mahkemeye başvurma hakkı var.

Askerlik nedeniyle kıdem tazminatını alıp, işyerinden ayrılanlar, askerlik bittiğinde yeniden aynı işyerine başvurabilir mi?

Başvurabilir ve işverenin de işe alması gerekir. Bunun için çalışanın 2 ay içinde işverene müracaat etmesi gerekir. İşveren işe almazsa, çalışana, 3 aylık ücret kadar tazminat öder.
Bu durum sadece bedelli ile ilgili değil, kısa dönem veya uzun dönem askerlik görevini yerine getiren kişiler içinde geçerlidir.

21 Gün Bedelli Askerlik Yıllık İzin Süresinde Yapılabilir mi?

Memurlar açısından yıllık izin sürelerinde bedelli askerlik yapmaları mümkün değildir.657 Sayılı Kanunun 108. Maddesinde “Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır” hükmü yer almaktadır.
Kamu işçileri ve özel sektör çalışanlarında ise durum daha farklıdır. Hem kamu işçileri hemde özel sektör çalışanlarına yönelik kanun incelediğinde yeterli yıllık ücretli süresi bulunan çalışanlar, izin sürelerini işverenin rızası olması durumunda 21 günlük bedelli askerlik görevini yaparak kullanabilirler.

Özet

Bedelli Askerlik şartlarını sağlayan ve başvuru yapıp celp dönemlerini bekleyen çalışanlar 21 gün Temel Askerlik Eğitimleri için özel sektör çalışanları 21 gün Kamu personelleri aylık izinli sayılacaktır ya da işten ayrılarak kıdem tazminatlarını alacaktır. Her iki durum içinde çalışan işverene ilgili askerlik evraklarını beyan etmek zorundadır. İşveren de 21 günlük süre için çalışanı ücretsiz izinli göstermek zorunda işten ayrılması durumunda da kıdem tazminatını ödemek zorundadır.
Kategoriler: Legal, Yaşam

Yorumlar (0) Yorum Yap

/
Exit mobile version