Mistik Semboller: Geçmişten Günümüze Semboller ve Anlamları

Günlük hayatta, sosyal medyada ya da herhangi birinde dövme olarak gördüğünüz mistik semboller dikkatiniz çekiyor olabilir. Mistik semboller, kendi içinde çeşitli anlamlara bürünüyor. Birçok alanda karşınıza çıkan simgelerin kökeni bambaşka kültürlere dayanıyor. Daha önce göz aşinası olduğunuz bu anlamlı semboller aklınızda yepyeni dövme fikirleri oluşabilir! Mistik semboller ve anlamları üzerine hazırladığımız yazımız sizi bekliyor.


1) Antik Mısır’dan Günümüze: Horus’un Gözü

mistik semboller Horus’un Gözü

Simgeler ve anlamları konulu yazımızın ilk maddesi Horus’un Gözü. Eski Mısır denince akla gelen ilk sembollerden biridir Horus’un gözü. Eski inanca göre bu sembol her şeyi gören ve bilen göz anlamına gelir. Yeniden var olma, yenilenme, dönüşüm, iyileştirme gibi anlamları içinde barındırır.

Yıllarca ‘Ra’nın gözü’ sembolüyle karıştırılan Horus’un gözü, kendi içinde çeşitlilik gösterir. Ra’nın gözü ve Horus’un gözü iki farklı tanrı için bambaşka efsanelere dayanan iki sembol olarak bilinir.

Daha çok şifalanma odaklı efsanelere sahip olan sembol, bir bütün gibi görünse de 6 parçadan oluşur. Her parçası eski Mısır ölçüm sistemine göre kesirlere ayrılarak belirtilir. Her duyuya farklı bir parça düşer.


2) Gerçek Anlamını Kaybetmiş bir Sembol: Svastika (Gamalı Haç)

Svastika gamalı haç

Eski semboller ve anlamları üzerine hazırladığımız yazımızın ikinci simgesi ise Svastika’dır. Günümüzde her ne kadar ‘Nazi sembolü’ olarak bilinse de Svastika’nın geçmişi yıllar öncesine dayanır. Genellikle saat yönüne doğru ilerleyen sembol ‘mutluluğu getiren’ olarak bilinir. Dünyanın her yerinde farklı nesnelerle kullanılan Svastika, Mezopotamya’da paraların üstünde, İskandinavya’da Thor’un çekicini simgeleyen formlarda karşınıza çıkabilir. Hindistan için de ayrı bir yeri olan sembol, Hindular arasında ‘iyi, hayırlı talih’ simgesi olarak bilinir. Ayrıca birçok ibadet alanında kullanılır.


3) Şamanizm’den İskandinav Mitolojisi’ne: Yaşam Ağacı

yaşam ağacı

Mitolojik semboller ve anlamları listemizin üçüncü simgesi yaşam ağacı. Türk inancında bilinen ve yer eden Yaşam Ağacı, Şamanizm etkilerine dayanarak el üstünde tutulan bir sembol… Doğum, ölüm, varlık, yokluk, duygular ve hisler konularıyla ilişkilendirilir.

İslam dininden önce eski Türk inancına göre, insanlar farklı farklı simgelere anlamlar yükler. Özellikle göğe yükselen, ihtişamlı görünen şeyler onlar için daha önemlidir.

Evrendeki her durumun birbirine bağlılığı Yaşam Ağacı için farklı şekillerde yorumlanır. Ruhsal dünya ve fiziksel dünyanın temelinde oluşan gerçek bir bağlantı gösterimi olarak kabul edilebilir. Yaşam Ağacı’nın farklı biçimdeki tasvirleri İskandinav Mitolojisi’nde de sıklıkla görülür. Türk mitolojisi semboller ve anlamları olarak aratıldığında da karşınıza çıkacak ilk sembol yaşam ağacı olacaktır.


4) Mistik Semboller Denildiğinde İlk Akla Gelenlerden Biri: Hamsa 

mistik semboller hamsa

İslam kültüründe ‘Fatma’nın eli’ olarak bilinen ve fazlasıyla kullanılan Hamsa, Yahudi kökenli bir sembol olarak biliniyor. Günümüzde süs olarak kullanımı yaygınlaşan bu sembolün anlamı, kötü enerjiyi üzerinden atmak. Farklı kültür ya da inanışlara göre muska veya tılsım olarak da tercih edilir.

Arapça’da 5 anlamına gelen Hamsa, semboldeki eli tanımlar. Yahudi kültürüne göre ise beş’in anlamı Tora’nın kitaplarıyla ilişkilendirilir. Her ilahi dine göre üzerine başka anlamlar yüklenmiş zamanla…

Hamsa için en önemli anlamın negatif enerji veya kötü gözlü kimselerden korunmak olduğu söylenebilir. Bir nevi nazar koruyucu gibi…


5) Uzak Doğu’dan Gündelik Yaşamımıza: Om

om sembolü

Yoga ile ilgili kişilerin aşina olduğu ‘om’ sadece bir kelime ve sesten ibaret değil. Manevi anlamı oldukça yüksek olan om sesinden önce hiçbir şeyin olmadığı, bir tür boşluk olduğu söylenir.

Kökeni Hinduizm’e dayanan Om sembolünün sesi, evrende olacak her şeyi ifade etme aracı olarak kullanılır. Titreşimlerin bir bütün oluşturduğu bu ses, zamanın ötesinde bir yerde…

Sembol olarak anlamını düşünürsek, en temel haliyle doğum, yaşam ve ölümün temsilcisi diyebiliriz. Bilgiyi ve sezgiyi temsil eder. Çakralarımızın arasında yer alan üçüncü göz çakrası, Om ile ilişkilendirilir.


6) Mistik Semboller Arasında Bir Şifacı: Caduceus

Caduceus şifa sembolü

Tıbbın sembolü olarak bilinen Caduceus, farklı bir efsaneye dayanıyor. Sağlık kuruluşlarının amblemi olarak göz aşinası olduğunuzu düşünebilirsiniz. Fakat sembol Yunan mitolojisinde sağlıkla ilişkilendirildiği için tercih edilmiş gibi gözükse de Dünya Tıp Birliği tarafından kabul edilmiyor.

Efsaneye göre Hermes, asasının gücünü test etmek istiyor. Bunun üzerine asayı birbirine yakın olan iki yılanın ortasına koyuyor. Böylece insanlara anlaşmazlıkların elbet bir uzlaşma yolunun olduğunu kanıtlıyor.

Mistik Semboller

Caduceus sembolüyle karıştırılan sembol, Hermes’in asasından farklı olarak tek yılanlı. Asanın sahibi ise tıbbın tanrısı olarak bilinen Apollon’un oğlu Asklepios. Bu efsaneye göre asanın anlamı; Şifa veren, yenileyen ve iyileştiren…


7) Zıtlıklardan Oluşan Bir Bütünlük: Yin Yang

ying yang

Mistik semboller arasında olan en popüler simgeye geldik… Çin kültüründe oluşan ve hemen hemen herkesin gördüğü Ying Yang, zıtlıklardan oluşan bütünlüğü temsil ediyor. Bunun dışında oluşturulan anlamlar, söylentiler genellikle bizlerin objelere veya görüntülere anlam yüklemesiyle de ortaya çıkabiliyor.

Yin, sakin, yavaş gibi anlamlara gelirken Yang, kaos, sert olabilme anlamlarına gelir. Karşıtlıkların birbiriyle buluşup bir düzeni oluşturduğu söylenir.


8) Dünyaları Birbirine Bağlayan Bir Anahtar: Ankh

mistik semboller ankh

Ankh anahtarı, her ne kadar haç işaretine benzetilse de doğru bilinen yanlışlar arasında denilebilir. Anlamının olağan dünya ve ulvi alem arasındaki bağlantıya dayandığı söylenir. Aynı zamanda Nil’in Anahtarı ve Yaşam Anahtarı olarak da bilinir.

Kökeni Eski Mısır’a dayanan Ankh, hayatın sonsuzluğundan söz eder. Dünyada yaşamın ardından tekrar bir yaşam olduğuna ve sonsuza kadar süreceğine değinir. Yine de birçok kültür için farklı anlamlar taşıdığını belirtmekte fayda var…


9) Mistik Semboller Arasında Bir Yıldız: Nazar Boncuğu

nazar boncuğu

Türk toplumunun olmazsa olmaz sembollerinden biridir nazar boncuğu. Takı, aksesuar, süs vb. gibi birçok formda kullanılan nazar boncuğu, anlam karışıklığı sebebiyle toplumun yanlış bilgilere inanmasını sağlayabiliyor.

Kötü gözlerden, bakışlardan, düşüncelerden koruduğuna inanılır. Nazar boncuklarının göz şeklinde olmasıyla insanların gözü arasındaki bağ düşünülür. Ne de olsa her şeyi gören, bilen ve kararına varan göz…


10) Geçmiş, Gelecek ve Şimdiki Zamanı Bir Araya Getiren Sembol: Mistik Düğüm

mistik düğüm

Sonsuz düğüm olarak da bilinen sembol, Hinduizm inancına ait. Çizgilerin görseldeki gibi iç içe geçmiş haline baktığımızda geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman arasında oluşan dengeyi görmek gerekir.

Çizgilerin bitmeyen bağlılığı ise sonsuz aşk anlamına gelir.

Mistik semboller ve anlamları üzerine daha fazla bilgi almak isterseniz aşağıdaki yazımıza göz atabilirsiniz.

Rasputin Kimdir? Ünlü Rus Mistik Rasputin’in İlginç Hayatı

This post is also available in: English

Kategoriler: Kültür, Yaşam

Yorumlar (0) Yorum Yap

/