Mahkemeden Emsal Karar: Dava Açtı, KYK Borcunu Sildirdi

Popüleksi

Popüleksi

gündemsel konuları özetliyorum

Kahramanmaraş’ta yaşayan D.U., üniversitede okurken Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden aldığı bursun hazırlık sınıfında başarısız olduğu gerekçesiyle krediye çevrilmesi nedeniyle açtığı davayı kazandı. D.U.’nun avukatı Muhammed Burak Hurç, temyiz üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4’üncü İdari Dava Dairesi’nin, yerel mahkemenin kararını onayarak 18 bin 486 TL krediyi iptal ettiğini belirterek, “Bu karar, kesin ve emsal nitelikli bir karardır. Bu vesileyle bundan sonraki süreçte üniversite öğrencilerinin emsal nitelikli karar doğrultusunda, varsa bursları krediye çevrilen öğrencilerin başvuru yaparak kredilerinin silinmesine, iptal edilmesine karar verilmiştir.” ifadesine yer verildi.
İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okudu

2012 yılında girdiği sınavda Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü kazanan D.U., İngilizce hazırlık sınıfına kayıt yaptırdı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü de D.U.’ya başvurusu üzerine burs bağladı. Hazırlık sınıfında başarısız olan D.U., bunun bir üst sınıfa geçmesine engel olmadığı için eğitimine kaldığı yerden devam etti ve 4 yıl sonunda mezun oldu.
Bir süre sonra Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne 18 bin 486 TL kredi borcu olduğunu öğrenince şoke olan D.U., kurumla yaptığı görüşmede hazırlık sınıfında başarısız olduğu için bursun krediye çevrildiğini öğrendi. Bunun üzerine D.U., avukatı Muhammed Burak Hurç aracılığıyla kredinin iptali için Ankara 5’inci İdare Mahkemesi’ne dava açtı.
Mahkeme, D.U.’nun okuduğu hazırlık sınıfının zorunlu olup olmadığını sordu. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından mahkemeye gönderilen yazıda D.U.’nun isteğe bağlı okuduğu hazırlık sınıfında başarısız olduğu, isteğe bağlı hazırlık okumayı tercih eden öğrencilerin başarısız olsalar da bir sonraki akademik yıllarda bölümlerine devam edebileceği belirtildi. Yazıda, D.U.’nun sonraki 4 yıllık eğitiminde derslerinde başarılı olduğu ifade edildi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ise savunmalarında D.U.’nun hazırlık sınıfında başarısız olduğu için bursun krediye çevrildiğini kaydetti.


Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun itirazı reddedildi

Dava sonunda mahkeme D.U.’yu haklı bularak kredinin iptaline karar verdi. Mahkemenin kararında şöyle denildi:
“Kendi isteğiyle hazırlık sınıfı okuyan ve hazırlık sınıfı sonrasında 4 yıllık Türkçe örgün öğretimi başarı ile tamamlayarak mezun olan davacının zorunlu olmayan ve seçilmesi halinde başarı şartı aranmayan hazırlık sınıfındaki başarı durumu esas alınarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir.”
“Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün itirazı üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4’üncü İdari Dava Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararda hukuka aykırılık bulunmadığını kaydederek, itirazı reddetti.”


Kesin ve emsal bir karar

D.U.’nun avukatı Muhammed Burak Hurç, kararın çok önemli olduğunu söyledi. Müvekkilinin sınav sonunda ÖSYM tercih kılavuzuna göre yüzde 100 Türkçe eğitim veren bir bölüme yerleştiğine dikkat çeken Hurç, bu nedenle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne başvurarak hazırlık sınıfında başarısız olmanın bursun krediye çevrilmesine neden olan kriterlere dahil edilemeyeceğini belirtip kredinin iptalini talep ettiklerini söyledi. Ancak kurumdan ret cevabı aldıklarını, bunun üzerine konuyu yargıya taşıdıklarını kaydeden Hurç, yargı sürecini ve kararı şöyle değerlendirdi:“Ankara 5’inci İdare Mahkemesi’ne dava açıp yürütmeyi durdurma talebinde bulunduk. Yerel mahkeme yürütmeyi taleplerimizi kabul etti, akabinde de müvekkilim hakkında işlem yapılan bu haksız ve hukuka aykırı işlemin iptaline karar verdi. Davalı kurum tarafından bu mahkeme kararı bir üst merci olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4’üncü İdari Dava Dairesi’ne taşındı. 4’üncü İdari Dava Dairesi yapmış olduğu yargılama neticesinde bursun krediye çevrilme kriterlerinin yerine getirilmediği KYK Burs Kredi Yönetmeliği’nin 24’üncü Maddesi’nde belirtilen hususların somut olaya temin edilmediği noktasında karar verdi. Bu karar, emsal nitelikli ve kesin bir karardır. Bu karar neticesinde artık yüzde 100 Türkçe bölüm okuyan üniversite öğrencilerinin yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olmaları halinde örgün öğretimlerine devam edebileceklerine ve burslarının krediye döndürülemeyeceğine ilişkin bir karar verildi. Bu vesileyle bundan sonraki süreçte üniversite öğrencilerinin emsal nitelikli karar doğrultusunda, varsa bursları krediye çevrilen öğrencilerin başvuru yaparak kredilerinin silinmesine, iptal edilmesine karar verilmiştir.”
Kategoriler: Gündem

Yorumlar (0) Yorum Yap

/