HALK ARASINDA VEREM OLARAK ADLANDIRILAN TÜBERKÜLOZ NEDİR ?

Tüberküloz ( TB) genellikle Mycobacterium tuberculosis olarak adlandırılan bir bakterinin neden olduğu bulaşıcı hastalıktır.
Tüberküloz genellikle akciğerleri etkiler, ancak vücudun diğer bölümlerini de etkileyebilir. Çoğu enfeksiyonda semptom yoktur, bu durumda latent tüberküloz olarak bilinir. Gizli enfeksiyonların yaklaşık % 10′ u, tedavi edilmediği takdirde, hastalığa yakalananların yaklaşık yarısını öldüren aktif hastalığa kadar ilerlemektedir.
 
Aktif TB’ ın klasik semptomları kan içeren balgam, ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı ile birlikte görülen kronik öksürüktür. ‘ Tüketim’ tarihi terimi, kilo kaybı nedeniyle ortaya çıktı. Diğer organların enfeksiyonu, çok çeşitli semptomlara neden olabilir. Akciğerlerinde aktif TB bulaşmış kişiler öksürük, tükürük, konuşma veya hapşırık olduğunda tüberküloz havaya yayılır. Gizli TB hastaları hastalığı yaymazlar. Aktif enfeksiyon, HIV / AIDS’ li kişilerde ve sigara içenlerde daha sık görülür. Aktif TB tanısı, vücut sıvılarının mikroskobik muayene ve kültürü yanı sıra göğüs radyografisine dayanmaktadır. Latent TB tanısı tüberkülin deri testi veya kan testlerine dayanır.
BELİRTİ VE BULGULAR
Tüberküloz vücudun herhangi bir bölümünü enfekte edebilir, ancak en sık akciğerlerde görülür. Akciğer dışı tüberküloz, tüberkülozun akciğer dışına çıktığı zaman oluşur.

NEDENLERİ
TB’ nin başlıcca nedeni küçük aerobik nonmotil basiller olan mycobacterium tuberculosis (MTB) dir.  Bu patojenin yüksek lipit içeriği benzersiz klinik özeliklerin bir çoğunu açıklar. Her 16 ila 20 saat arasında bölünür, bu genelde bir saatten daha kısa sürede bölünen diğer bakterilere kıyasla oldukça yavaş bir orandır. Doğada bakteri yalnızca bir konakçı organizmanın hücreleri içinde çoğalabilir, ancak M. tuberculosis laboratuarlarda kültürlenebilir.

ÖNLEME 
Tüberküloz kontrol ve önleme çabaları öncelikle bebeklerin aşılanması ve aktif vakaların saptanması ve uygun tedavisine dayanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü iyileştirilmiş tedavi rejimleri ve vaka sayılarında küçük bir azalma ile bazı başarılar elde etti. ABD Preventive Services Task Force (USPSTF), latent tüberküloz riski yüksek olan kişilere tüberkülin cilt testleri veya interferon- gama salınım testleri ile tarama yapılmasını önerir. 

Kategoriler: Sağlık, Yaşam

Yorumlar (0) Yorum Yap

/