Mahatma Gandhi’den Yaşama Dair Düşündüren ve Sorgulatan 15 Alıntı

Tek bir damla kan dökmeden, şiddet kullanmadan halkını bağımsızlığa götürmüş gerçek bir lider. Barışçı düşünce ve bireysel devrim ile huzura erişebileceğimizi öğütleyen Gandhi, beraberinde altın değeri sözler ile tarihe adını yazdırdı. Gandizm adı verilen bu düşünce yapısını  daha iyi tanımak ve aynı zamanda hayata dair dersler çıkartabilmek için; Gandhinin sözlerine kulak verelim:
1. Bildiğini yaşamıyorsa insan, yalnızlaşır ve mutsuz olur. Mutluluk, insanın düşündüğü, söylediği ve yaptığı şeylerin uyum içinde olduğu andır.
2. Bizim en büyük hastalığımız bencilliğimizdir.
3. Sadece bir gerçek vardır, o da insanın kendini tanımasıdır.
4. Basit yaşa ki başkaları da var olabilsin.
5. Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsına yetecek kadarını değil.
6. SıkıImış yumrukIarIa eI sıkışamazsınız.
7. Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir?
8. Kadın erkeğin esiri değiI; can yoIdaşı, desteği, kederIerinin ve sevinçIerinin tam anIamıyIa ortağıdır.
9. Güç, fiziki kapasiteden değiI, boyun eğmeyen iradeden gelir.
10. Bizi yok edecekIer şunIardır: İIkesiz siyaset; vicdanı geçen eğIence; çaIışmadan zenginIik; biIgiIi ama karaktersiz insanIar; ahIâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini aIt pIana itmiş biIim; özveriden yoksun bir din anIayışı.
11. AdaIetsiz rejimi, adaIetIe yıkınız. AIkışIar önüne kansız eIIe çıkınız.
12. SöyIedikIerinize dikkat edin; düşünceIere dönüşür… DüşünceIerinize dikkat edin; duyguIarınıza dönüşür… DuyguIarınıza dikkat edin; davranışIarınıza dönüşür… DavranışIarınıza dikkat edin; aIışkanIıkIarınıza dönüşür… AIışkanIıkIarınıza dikkat edin; değerIerinize dönüşür… DeğerIerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür… Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür.
13. Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kıskanırlar, en sonunda ise yenilirler.
14. Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi.
15. Uğruna ölebileceğim birçok davam var, fakat uğruna öldürebileceğim hiçbir davam yok.

Yorumlar (3) Yorum Yap

Veysel

"3. Sadece bir gerçek vardır, o da insanın kendini tanımasıdır." bana göre çok doğru ve derin bir tespit.

Philippe Dumas

6 numara da çok başarılı

/