17. Yüzyıl Felsefesinin Önemli İsmi Baruch Spinoza’dan 10 Alıntı

1632 yılından dünyaya gelen Spinoza Hollanda Altın Çağı’nın önde gelen filozofudur.. Evren hakkında modern görüşlere sahip olan Spinoza ahit eleştirileri yaparak 17. yüzyıl felsefesinin önde gelen rasyonelleri arasında yer alır. Kendi çağında anlaşılamayan diğer tüm filozoflar gibi Spinoza da kendi çağında etrafındakiler tarafından yanlış anlaşılmıştır. Diğer pek çok düşünürün aksine beden ve ruhun birbirlerine karşı bir üstünlüklerinin olmadığını aksine paralel olduklarını savunur.

1) “Her ne olursa olsun kendi varoluşunun bir nedenini bulamayan şey var değildir.”

2) “Kibirli insanlar asalakların ve dalkavukların varlığından hoşlanır, asil ruhların varlığındansa nefret eder.”

3) “Bir insan sevdiği bir şeyden sevgisi tamamen yok olacak şekilde nefret etmeye başlamışsa, duyguların nedeni aynı olduğundan, o şeye karşı o şeyi hiç sevmemiş olduğu zamankinden daha fazla nefret duyacaktır ve bu nefret, önceki sevgisi ne kadar büyükse o kadar büyük olacaktır.”

4) “Var olabilmek bir güçtür, bundan şu sonuç çıkar ki, bir şeyin ne kadar gerçekliği varsa, onda var olabilmek kuvveti o kadar çoktur.”

5) “Eğer bir kimse, bir başkasının sevilene yalnız kendi eli altında olan aynı dostluk bağı ile ya da daha sıkı bir bağ ile bağlandığını hayal ederse, asıl sevilene karşı kin besleyecek ve öteki kimseye de haset edecektir.”

6) “İtibarın büyük bir sakıncası daha var, o da hayatımızı insanların algısına göre yaşamak zorunda oluşumuz; yani insanların hep kaçtığı şeylerden kaçarak, hep istediği şeyleri isteyerek.”

7) “Neyin adaletli neyin adaletsiz olduğuna, neyin ahlaklı neyin ahlak dışı olduğuna karar vermeye hiç kimsenin hakkı yoktur.”

8) “İnsanlar doğa hakkında ne kadar az bilgiye sahipse, bir şeyleri de o kadar kolay uydururlar.”

9) “Eğer insanoğlundaki susabilme yetisi, konuşmanınki kadar güçlü olsaydı, elbette insan ilişkilerinde çok daha mutlu olunabilirdi.”

10) “Felsefe insanlara ölüm korkusuyla başa çıkarken değil, bilakis yaşam korkusunu bertaraf ederken gereklidir.”

Ulus Baker’den Spinoza’yı dinlemek isterseniz:

This post is also available in: English

Kategoriler: Alıntılar

Yorumlar (0) Yorum Yap

/
Exit mobile version