Kur’an-I Kerim Korona Virüsü Nasıl Açıklıyor?

0

 Advanced issue found

 

0

 Advanced issue found

 

0

 Advanced issue found

 

ب

Dünya, Covid- 19 gerçeğine karşı bir mücadelenin içinde. Gerek sağlık çalışanları gerek emniyet görevlileri ve diğer sektörlerde çalışmaya devam eden insanlar, bizlerin her türlü güvenliği için çalışmaya devam ediyor. Bizler de bu süreci kolaylaştırmak adına evlerimizde kalarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem mental hem de fiziksel olarak olumsuz etkilendiğimiz bu dönemde virüse karşı birçok söylemler ortaya çıkıyor.

Özellikle din perspektifinden baktığımızda, her dinin kendine ait kitabı yahut efsaneleri şu anki duruma karşı bir bakış açısı sunuyor. Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm gibi dinlerin yanısıra Baba Vanga’nın kehanetleri gibi bir çok söylem mevcut. Peki İslamiyetin ana rehberi olan Kuran-ı Kerim bu durumu nasıl açıklıyor? Bahsi geçecek olan ayetler ile mental huzursuzluğun yerini iç huzurun rahatlığına bırakması dileğiyle.

“Andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. … ”

Âl-i İmran | 186

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.”

Bakara | 155

Dünya , varoluşundan beri çeşitli insan ırklarına ve kavimlerine ev sahipliği yapmakta. Bugün bizlerin yaşadığı bu durum gibi , şüphesiz onlarda bir çok zorluklar ile mücadele ederek yaşamlarını devam ettirdiler. Ayette de bahsettiği gibi kimileri sahip oldukları mal varlıklarıyla kimileri ise sağlıkları ile sınandılar. Resme büyük baktığımızda bugün ki olay insan tarihinde yaşanan yeni bir durum değildir. İnsan da hakeza varoluşundan bu yana her dönemde bambaşka durumlar ile mücadele ederek gelişimini günümüze kadar getirebildi. Yakın tarihte de Covid-19 öncesinde, İspanyol gribi , Ebola virüsü gibi benzer hastalıklar bu duruma örnek olarak verilebilir.

İslamiyet ise, bu duruma karşı insanları psikolojik olarak hazırlamıştır. Müslümanların, Allah’ın kendilerine lütfettiği mal ve can konusunda denenip sınanacakları, daha önce kendilerine kitap verilmiş olan Yahudi ve Hıristiyanlarınkinin şeklinde olacağını da belirtilmiştir.

“Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz.”

Enbiyâ | 35

“Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır.”

Âl-i İmran | 145

İslamiyet’e göre , Allah’ın belirlediği zaman gelmeden ve O’nun izni olmadan hiç kimse ne yatağında ne de düşman saldırısıyla ölmeyeceği gibi O’nun belirlediği süreden fazla bir an bile yaşayamaz. Kişinin ömrü, sınırları Allah tarafından belirlenmiş ve takdir edilmiş bir zaman diliminden ibarettir.

Fakat bu demek değildir ki, Covid-19 gibi böylesine kritik durumlarda kişi tedbirlerini almadan sadece bu ayetler ışığında yaşasın. Hayır. Kişinin bulunduğu topluluğa karşı sorumlulukları olduğu gibi bu doğrultuda oraya uyum sağlaması ve tedbirlerini alması gerekmektedir. Yapılan açıklamaları ve uyarıları dikkate alarak gerekenleri yapmalıdır. Sonrasında ise bu ayetler doğrultusunda bir teslimiyet hissederek kendisini rahatlatarak iç huzuruna katkı sağlayabilir.

“Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz.”

Şuarâ | 56

Kategoriler: Alıntılar

Yorumlar (0) Yorum Yap

/