Esnafa Kredi Erteleme 2021

Covid-19 salgını nedeniyle işyeri açılmayan ve zarar eden esnaların kredi borçlarına erteleme müjdesi geldi. Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden ve Doğrudan Halkbankasından esnaf kredisi borçları ertelenecek. Borçların ertelenmesine ilişkin karar da bugünkü Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Esnaf Kredileri Borç Taksitleri Ertelendi 1 Temmuz’a Kadar

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri de 1 Temmuz 2021’e kadar erteleniyor.

Halkbank Esnaf Kredileri Erteleme Müjdesi

Teskomb dan borcunu ödemeyen esnafların kalan taksitleri alacakları faizsiz 6 ay ertelendi. Teskomb faizlerinden vazgeçildi anapara borcu 18 ay taksitlendirildi. Ticaret Bakanlığı; Esnaflar için yeni bir destek paketi hazırlandı açıklaması yaptı.

Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.

TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlatıldı.

Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Covid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine karar verildi.

Esnaf ve sanatkarların Halkbank’a olan kredi borçlarının ertelenmesi kararı 04/02/2021 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlandı. Esnaflar erteleme kararı ile 31 Aralık ve öncesinde kullandığı düşük faizli kredilerin borçlarını erteleyebilecek.

Halkbank Esnaf Kredisi Erteleme Kararına göre;

TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya doğrudan Bankadan, 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesinde-taksit vadesinde hesap devresinde tahsil edilemeyip henüz tasfiye olunacak alacaklar kapsamına alınmayanlar ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında vadesi dolacak olup, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyenler başvuru şartı aranmaksızın vadesinde, taksit vadesinde, hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden, taksit vadesinden, hesap devresinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle 6 ay ertelenecektir.

Erteleme dönemi boyunca taksit-anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkârlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecektir.

Ticaret Bakanlığı, “TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar 6 ay ertelendi.” açıklaması yaptı.

Esnaflar Yeni Kredi Alabilecek

Borçları ertelenmiş esnafların talep etmesi durumunda düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Halkbankası tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

Esnaflardan İstihdam İçin Taahhütname İstenecek

Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

Ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari kredi faiz oranı ile esnaf ve sanatkârlara uygulanan indirimli faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır.

Ertelenen krediler için takip işlemi yapılmayacak olup, erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları Hazine ve Maliye Bakanlığınca ödenmeye devam olunacak.

Ertelemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı 1/1/2021 tarihi geçerli olmak suretiyle yürürlüğe girdi. Karar yürürlüğe girdikten sonra Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Bankanın esnaf ve sanatkâr kredilerine ilişkin usul ve mevzuatı uygulanacaktır.

Koronavirüs kredi ve kart borcu erteleme içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.

Salgın süresince 206 milyar liralık borç ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Salgına sebeb olan”COVID-19 pandemi sürecinde 206 milyar liralık Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcu ertelendi. Bu tutar yıl sonunda 219 milyar lira olacak” dedi.

Toplam 206 milyar lira borç ertelendiğini ve bu süreçte sağlanan destekler ile alakalı olarak yeni bilgiler veren bakan Elvan; şöyle konuştu:

    “Merkezi yönetim bütçemizden 2020-2021 döneminde bugün itibarıyla yapılan harcama 78,6 milyar lira oldu.

    İşsizlik Sigortası Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılan ödemeleri de dahil edince bugün itibariyle 133,7 milyar liralık harcama yapıldı.

    Şu anda uygulanan destekler var, kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin gibi destekler var, lokanta ve restoranlara yönelik destekler var, sosyal yardımlaşmadan sağlanan bir destek var, esnafa yönelik destekler var.

    Önümüzdeki haziran sonuna kadar yapılacak destekleri de dahil edince, bu rakam 2020-2021 yılları için 175,7 milyar liraya tekabül ediyor.

    Yani haziran sonuna kadar yaklaşık 176 milyar liralık harcama (bütçe, İşsizlik Sigortası Fonu ve sosyal yardımlaşma dahil) yapmış olacağız.

    KGF kredileri dahil kredi programlarını dikkate alınca firmalara şu ana kadar 315 milyar liralık kredi verildiğini görüyoruz.

    Ertelemeler ne kadar? Tarım Kredi Kooperatiflerine yönelik, esnaf kredi ertelemesi var, vergi ve SGK prim ertelemeleri var, bunların da toplam tutarını bütün olarak aldığımızda şu an için gerçekleşen 206 milyar lira. 2021 sonu itibariyle ne olacak, 219 milyar lira olacak. Şu anda bizim programımız bu şekilde.” ilave destek gerekiyorsa verilecek”

Bu sürecin zorluğuna dikkati çeken Elvan, desteklerin devam edeceğinin altını çizdi:

“Çok iyi gidiyoruz, vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Kamu maliyesi tarafında elimizden gelen desteği vermeye devam ettik. Önümüzdeki süreçteki gelişmelere bağlı olarak yine desteklerimiz olabilir, vatandaşların ihtiyaçları, talebi bizim için çok derece önemli. Hemen hemen tüm kesimlere dokunmaya çalıştık, destek olmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de bu desteğimiz sürecek.”

Elvan, ilave bir destek olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine de “Bu dinamik bir süreç, gelişmelere bakacağız, örneğin kısa çalışma ödeneğini haziran sonuna kadar uzattık, gelişmelere göre hareket edeceğiz. Tabii burada aşılamanın hızı, salgının seyri de önemli. Eğer yeni bir şokla karşı karşıya kalırsak elbette hükümet olarak üzerimize düşen görevi yapacağız, ilave destek verilmesi gerekiyorsa bunlar mutlaka verilecek” dedi.
Kategoriler: Alıntılar

Yorumlar (0) Yorum Yap

/
Exit mobile version