Bekçi Nasıl Olunur?

Bekçi alımları Türkiye’de uygulanmaya başladığının açıklaması yapılmasından bu yana en popüler meslek ve adayların ilgilisini çeken mesleklerden biri haline geldi. Peki EGM Bekçi Nasıl Olunur, Jandarma bekçi olmak için nereye başvurulur, şartları nelerdir, e-Devlet üzerinden başvuru, Kaç saat çalışıyorlar, Maaşları, Bayan bekçi alımı, sınav soruları neler, sonuçlar ne zaman ve nereden açıklanıyor? Jandarma bekçi alımı resmileşti. İşte tüm detaylar…

Bekçi Olma Alım Şartları Nelerdir?

7245 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu 18 Haziran 2020 Resmi Gazete‘ de yayınlanarak Yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde bekçilerin, görev ve yetkileri, bekçilik şartları, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Bekçi alımları için yapılacak olan sınava başvurmak için gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar;

    Lise ve dengi okul mezunu olmak,

    Türk vatandaşı olmak,

    Başvuru yapılan tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 31 yaşından gün almamış olmak,

    Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

    Başvuru yapılan süre itibari ile herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak ya da herhangi bir yan kuruluş ile ilgisi bulunmamak,

    Terör örgütlerine, bu örgütlerin herhangi aleni ya da gizli olmak koşulu ile herhangi bir faaliyetine katılmamış olmak,

    Herhangi bir sebeple polislikten çıkarılmamış olmak, (Sağlık sebebi dışında)

    Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmıyor olmak ya da kullanması neticesinde başvuru yaptığı an itibari ile tedavi görmüyor olmak,

    Memur olmasına engel teşkil edecek herhangi bir durumunun olmaması,

    Sağlık yönetmeliğince belirtilen şartları taşıyor olmak,

    Silahlı görev yapmaya veya silah taşımaya hukuki manada bir engelinin olmaması,

    Toplumda kötü özellikleri ile tanınmamış olmak,

    Kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması,

    Kendisinin ya da eşinin herhangi bir fuhuş suçuna teşebbüs etmemesi, kumarla alakasının olmaması, uyuşturucu sebebi ile adli ya da idari soruşturma geçirmemiş olması ya da bu suçları işlemekten hüküm giymemiş olması,

    En az 1,67 boy oranına sahip olmak,

    Vücut kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmalı,

    Başvuru yaptığı ilde 1 yıldır ikamet ediyor olmak,

    Güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,

    Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hükümlü olmamak gibi şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Bu şartları taşımadığının tespiti halinde sınav başvurusu kabul edilmeyecektir.

Başvuru Evrakları Nelerdir?

Bekçi olma şartlarının haricinde belirtilen evraklarda bu sınav için önemlidir. Bu belgeler;

    Sınav başvuru talebinizi içeren dilekçe

    Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport

    Diplomanın aslı ve fotokopisi

    Sınav başvurusunda bulunduğunuz il sınırları içerisinde 1 senedir ikamet ettiğinizi kanıtlar belge

    Son 1 yıla ait 4 tane biyometrik fotoğraf

    Yukarıda saydığımız şartlardan eşinin ya da kendisinin bekçilik için engel teşkil edecek durumlarının olmaması

    Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont

    Sağlık bilgilendirme formu

    Yaş düzeltmesi yaptıranların yaş düzeltme evrakları

    Askerlik hizmetinin tamamlandığını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi gerekmektedir.

BORDO BERELİ OLMAK İSTER MİYDİNİZ? BORDO BERELİ OLMA ŞARTLARI hakkında hemen bilgi sahibi olabilir ve başvuru sağlayabilirsiniz.

Bekçilik Sınavı Nasıl Yapılıyor?

Bekçi nasıl olunur? Hangi sınavlardan geçer bakalım…

Bekçi alımları için yapılacak olan sınav 3 aşamadan oluşuyor. Bu sınav kategorileri yazılı, sözlü ve fiziki yeterliliktir.

Adaylar öncelikle birinci aşama yazılı sınava tabi tutulacaktır. Sorulacak sorular;

    Türkçe,

    Sosyal Bilgiler,

    Fen Bilgisi,

    Hayat Bilgisi,

    Matematik ve

    Genel Kültür alanlarında olacaktır.

Sınava giren ve soruları cevaplayanlar, cevapları optik form üzerine işaretlemek sureti ile sınavı tamamlayacaklardır. Bu sınavdan başarı ile geçmenin koşulu 100 puanlık olan sınavdan en az 50 puan almaktır. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda bu puan hakkında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İkinci aşama fiziki yeterlilik aşamasıdır. Bu sınavda adayların kabiliyetleri ve fiziki durumları incelenerek eleme yapılacaktır. Sınav komisyonu tarafından yapılacak olan inceleme neticesinde 60 puan alanlar bu aşamadan da geçmiş sayılacaktır. Başarısız olanlar ise elenmiş olacaktır.

Üçüncü aşama ise sözlü olarak yapılan sınav aşamasıdır.

    Bu aşamada kendini ifade edilme yeteneği, adayın özgüven derecesi incelenecektir.

    Aday bu süreçte genel kültür konularını içerek kartlar arasından seçim yaparak o konudaki fikirlerini açıklayacak ve verilen süre zarfında kısa bir sunum yapılması istenecektir.

    Komisyon tarafından adayın sunumuna müdahale edilebilecek ve kendisine sorular yöneltilebilecektir.

    Sözlü sınavda 5 kategori vardır. Bu kategoriler;

    Bilgi seviyesi,

    Kavrama yeteneği,

    Özgüven, ifade yeteneği

    Vücut dilidir.

Her bir kategori 20 puandır. Bu kategoriler dikkate alınarak adayın 70 puan alması gerekecektir.

Aday bu üç sınava girdikten sonra aldığı puanlar üzerinden hesap yapılacaktır. Yazılı ve fiziki puanın yüzde 25’i, sözlü sınavın ise yüzde 50′ sinin ortalaması alınacaktır. Bu esas puan hesaplandıktan sonra sınavı kazananların isimlerini içeren bir liste asılacaktır. Listede yer alan isimler üzerinden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılacaktır. Bu son aşamayı da başarı ile geçen bekçi adayından sağlık kurulu raporu istenecektir.

Bekçilik Sınav Ücreti Ne Kadar?

Genel olarak başvurularını internet üzerinden yapacak olanlar için belirtilen tarihlerde Halkbank şubesine yatırılacaktır. Ücretler yalnızca Halkbank aracılığı ile alınmaktadır. İnternet bankacılığı, ATM ya da şubeler aracılığı ile sınav ücretleri yatırılabilecektir. Fakat internet üzerinden ödeme yapanlar dekontun çıktısını almalıdır. Çünkü istenen belgelerde yukarıda görüldüğü üzere dekont da bulunmaktadır. Şehit ve vazife malulü yakınları sınava ücretsiz olarak başvuru yapabilecektir. Ancak başvuru esnasında bunu belirtmeleri gerekmektedir. Yoksa ücreti yatırmadıkları için sınav başvurusu yapmamış sayılacaklardır. Sınav ücretini ödeyerek ön kayıt yaptırmayan ya da aynı başvuru için birden fazla defa ücret yatıranları ücretleri geri verilmeyecektir.

Bekçilerin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan fazla olmayacaktır. Adaylık süreçlerinde en az 3 ay süre ile temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecektir. Eğitim sonrasında göreve atanarak başlayacaklardır. Görev süresinde yetkileri ise;

    Kimlik soruşturma hakkı,

    Verilen eğitimlerin sürecinde başarısız olan her adayın ilerlemesi durdurulup İçişleri Bakanının onayı halinde memuriyetle tüm ilişkileri kesilecek,

    Bulundukları çarşı ve mahallelerde halka yardım,

    Sorumluluk bölgelerindeki dükkan, mağaza, ev ve motorlu araç gibi malların korunması için sahiplerinin eksik bıraktığı tedbirleri tamamlattırmak,

    Şüpheli şahısları veya hadiseleri kolluk kuruluşlarına bildirmek,

    Kuduz hayvanlar gördüğünde belediyeyi haberdar etmek veya itlaf etmek,

    Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını kolluk kuruluşuna bildirmek,

    Semt, yer, yol, sokak veya şahıs soran vatandaşa gerekli bilgileri vermek,

    Elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon arızalarını bildirmek,

    Sokaklara süprüntü atan veya pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları kolluk teşkilatlarına bildirmek,

    Devriye ve hizmet görevi,

    Zor ve silah kullanma yetkisi,

    Olağanüstü durumda müdahale etme hakkı,

    Genel kolluk kuvvetlerine yardım yetkileri vardır.

e-Devlet Üzerinden Bekçilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

    EGM ve Polis Akademisi bekçi alım ilanları yayınlandıktan sonra e-Devlet sistemine giriş yapılır.

    Sorgulama kısmına bekçilik sınav başvurusu yazarak,

    Karşınıza çıkan ekrandan istenen bilgileri doldurabilir ve başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvurular e-Devlet sisteminden olduğu gibi Polis Akademisi resmi sitesinden de bireysel olarak yapılabiliyor.

Bekçi Olmak İçin Nereye Başvurulur?

Bekçi nasıl olur, sınav süreçleri hakkında bilgi alabilirsiniz. 2 farklı şekilde başvuru işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. Yöntemler;

Yöntem 1 İnternet Üzerinden Başvuru

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvurular açıklandığında İnternet üzerinden başvuru yapmak için tıklayınız. Görev yapılmak istene il başvuru esnasında seçilecektir. e-devlet üzerinden başvuru yapmak da mümkün olmaktadır. Başvuruda bulunmak için internet sayfasını ziyaret ederek başvuru süresini geçirmemenizi tavsiye ederiz.

Yöntem 2 Bireysel Başvuru

Bireysel başvuru için tarihler Polis Akademisinin resmi internet sitesinde duyuruluyor. Ön başvuru yapanlar ön sağlık kontrolleri için başvuru merkezlerine mesai saatleri arasında başvuruda bulunuyorlar. Müracaat Kabul Komisyonuna başvurmak sureti ile başvurular kabul edilecek olup belirtilen tarihler dışındaki kişisel başvurular reddedilecektir. Şahsen başvuru esnasında merkezlere hiçbir elektronik eşya sokulmadığı belirtiliyor.

Ayrıca Bayan Bekçi Olma Şartları hakkında bilgi sahibi olabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

Atama İşlemleri

Yapılacak olan 3 aşamalı sınavı geçtiğinizde atama işlemleri belirli usuller dahilinde yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak tek başına yetmemektedir. Bu süreçte arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmalarının da olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Bu araştırmalarında herhangi bir problem çıkmayanlar Sağlık Raporu almak üzere devlet hastanelerine sevk edilecektir. Sağlık durumunda çarşı ve mahalle bekçisi olmalarına herhangi bir engel olamayanların memur olarak atanması mümkün olacaktır. Ataması yapılanların 15 iş günü içinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. Herhangi bir gerekçe sunmadan hizmetlerinin başında olmayanlar hakkında yapılan atamalar iptal edilecektir. Bu süreçte boş kalan illere yedek listelerdeki kişiler dikkate alınarak liste sıralamasına göre atama yapılacaktır.

bekçi atamaları ve tayinler

Mahalle bekçilerinin tayin ve atamaları

Bekçiler Kaç Para Maaş Alıyor?

    Lise Mezunu bir mahalle bekçisinin 4.250,00 TL.

    Ön lisans mezunu bekçiler 4.400,00 TL.

    Lisans mezunu bekçiler 4.657,00 TL. civarında maaş aldığı belirtiliyor.

Detaylı bilgi için Bekçi Maaşları isimli yazıyı okumalısınız.

Bekçiler Kaç Saat Çalışıyor? Mesai Çizelgesi Nasıldır?

Genel itibariyle akşam 19:00 – sabah 07:00 arasında çalışan bekçiler Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapıyorlar. Haftalık 40 saat olan çalışma saatleri bekçilerin günlük çalışma saatleri güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar olan saatler arasını kapsayacak şekilde düzenleniyor. Bu kapsamda bekçilerin çalışma saatleri Emniyet tarafından belirlendiği biliniyor.

Haftalık 40 saat üzerinden bekçi mesai saatlerini şöyledir.

    Pazartesi: 21:00 – 05:00 8 saat

    Salı: 21:00 – 05:00 8 saat

    Çarşamba: 21:00 – 05:00 8 saat

    Perşembe: 21:00 – 05:00 8 saat

    Cuma: 21:00 – 05:00 8 saat

    Cumartesi: TATİL (Diğer vardiya)

    Pazar: TATİL (Diğer vardiya)

    Bu çizelge tahminidir, Resmi bilgi değildir!

mahalle bekçisi mesai saatleri

Bekçilerin çalışma saatleri kanunu

Bu herkes tarafından bilinen bekçilerin mesai ve çalışma saatleridir. Bu saatlere göre bekçiler günde 12, haftada 84 saat çalışırlar. Ancak bu çizelge ve bekçilerin çalışma saatleri Emniyet Müdürlüklerinin takdirindedir.

Jandarma Bekçi Alımı Yapılacak!

Gece bekçisi ve bekçi alımları günümüzde çok fazla yaygınlaştı. Ancak, jandarma bekçi pozisyonunda çalışan bekçiler bulunmuyordu. EGM jandarma bünyesinde olmak üzere alınacak olan personeller jandarma bünyesinde bekçi olarak ilk kez görev yapacaklardır. EGM’ni aramış olduğu ve jandarma bekçilerden aranan şartlar;

    2021 Yılında EGM jandarma bünyesine olmak üzere 10 bin bekçi alımı yapılacaktır.

    Jandarma bekçi personelleri kırsal alanda görev yapacak ve jandarma genel komutanlığı bünyesinde çalışacak.

    Alımda 1 yıl ikamet ve askerlik şartı olacaktır. KPSS şartı olmayacaktır.

    Bekçi alımında özel sınav olacaktır. Bu sınav MEB tarafından yapılacaktır.

    31 yaşını bitirmemiş, erkek ve en az lise mezunu olanlar başvuru yapabilecek.

    Bekçi yazılı sınavda 100 soru sorulacak ve baraj puandır. Her soru 1 puan olarak değerlendirilecek.

    Başvurular bayramdan sonra başlayacaktır.

Şartlara uyanlar sıkı hazırlık yapsın! 
Kategoriler: Alıntılar

Yorumlar (0) Yorum Yap

/