Bireysel Psikoloji Ekolünün Kurucusu Alfred Adler’den 20 Düşündürücü Alıntı

Emre Ülkem

Emre Ülkem

Boğaziçi Uni.

Psikanaliz denildiğinde akla gelen üç büyük isim var: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung ve Alfred Adler. Freud bu alanın kurucusu ve en çok tanınan ismi olsa da Jung ve Adler, psikanalize getirdikleri farklı yorumlarla kendilerine özgü bir yaklaşımın öncüsü oldular.
Alfred Adler, doktorluk yaptığı ilk zamanlardan itibaren, hastayı çevresiyle ilişkileri içerisinde ele almak gerektiğini düşündü. Bu durum bireyle ilgili sorunlara yönelik geliştirdiği insancıl, bütünselci ve organik yaklaşımın temelini oluşturdu.

1) “Bazen insanlar, kendini beğenmişlik ya da kibir sözcüğü yerine kulağa daha hoş gelen hırs sözcüğünü kullanarak kendilerini biraz temize çıkarmaya çalışırlar.”

2) “Bir başkasını etkilemenin en iyi yolu, o kişiyi hak ve çıkarlarını garanti altına alınmış hissedeceği bir ruh durumuna sokmaktır.”

3) “Yaşamda en büyük tehlike, fazlaca önlem almaktır.”

4) “Her isteyiş, bir yetersizlik duygusuyla ilgilidir, insanda bir doyum, bir hoşnutluk, bir yeterlilik sağlama eğilim ve dürtüsünün doğmasına yol açar.”

5) “İnsan iradesi özgür değildir. İşin doğrusu, bir amaca bağlanır bağlanmaz insan iradesi özgürlüğünü yitirecektir.”

6) “Dinlerin toplu yaşama zorunluğundan doğduğu görülür; dinlerde kutsanmış toplu yaşam biçimleri, anlayıcı ve kavrayıcı düşüncenin yerine geçerek bireyler arasında bağlayıcı öge rolünü oynar.”

7) “Prensipler uğruna savaşmak, onlara uygun yaşamaktan daha kolaydır.”

8) “Hayatın tek tek olayları bakımından sıklıkla gözlemlediğimiz bir şey var ki, o da bazı kimselerin yaşam konusunda kendilerinde var olan yeteneklerden haberlerinin bulunmayışı ve ilgili yetenekleri küçümsemeleridir.”

9) “İnsan ancak içerisinde bulunduğu yaşam şartlarını kabul ettiği zaman mutluluğa ulaşabilir.”

10) “Ormanı anlamak istiyorsanız, yalnızca kıyıda bir ileri bir geri gezinmekle yetinemezsiniz. Ona yaklaşmalı ve içine inmelisiniz, ne kadar tuhaf ve ürkütücü görünürse görünsün.”

11) “Aşırı kuşku ve uzun süreli kararsızlık, yalnızca vakit öldürmeyi amaçlamaktadır.”

12) “Kadın ve erkek arasındaki ilişkide karşı tarafı boyunduruk altına almak, tıpkı ulusların yaşamındaki gibi katlanılmaz nitelik taşır.”

13) “Yalnızca kötü olanı görmek ve suçlamak yetmez. İnsan kendine şu soruyu sormalıdır: ‘Bütün bunların düzelmesi için ben ne yaptım?’ “

14) “Kendimizi konuştuğumuz kimsenin yerine koyamıyorsak, başkalarıyla ilişki kurmamız düşünülemez.”

15) “Bugünkü toplumsal düzende insanın kendini beğenmişlikten tümüyle yakayı sıyırması gerçekleşecek gibi değildir.”

16) “Bir insanın gülüşü onun karakteri hakkında bir çok bilgi verir.”

17) “Birçok kimsede korkuya yol açan neden, o kimsenin yanında bulunup kendisiyle ilgilenecek bir kişiye gereksinim duymasıdır.”

18) “Bir insanın bireyselliği ve biricikliği neyi nasıl algıladığıyla belirlenir.”

19) “Yaşamın bizim için güzelliği, albenisi, her şeyden önce bir kesinliği içermeyişinden kaynaklanır.”

20) “Uzun zamandır inanıyorum ki, hayatın tüm soruları üç büyük soruna bağlıdır ve bunlar; toplum, çalışma ve aşk hayatı sorunlarıdır.”

Kategoriler: Alıntılar

Yorumlar (0) Yorum Yap

/