6 Eylül 2018
Yeni Mezun Mühendislere İş Hayatında Yardımcı Olacak 8 Tavsiye

Gelişen teknolojiyle birlikte ortaya yeni meslek dalları ortaya çıkmakta. Bu meslek dallarının en önemli özelliği de tek bir bölüme hitap etmekten çok birbirine yakın bölümleri birbirleriyle harmanlayarak hem kendi içlerindeki etkileşimi ve bağı kuvvetlendirmesi hem de bu dalların birleşerek yeni bir uğraş alanı ortaya çıkarmasıdır. Bu nedenden ötürü günümüzde ortaya çıkan onlarca farklı iş alanı ve onlarca farklı mühendislik alanının olduğu ve bu alanların da eskisi gibi birbirinden ayırmanın hiç de kolay olmadığı hem piyasa tarafında hem de eğitimini veren kuruluşlar tarafından kabul edilmektedir. Yaygın kullanılan deyimi “Multi-valued disiplinler” olarak adlandırılan bu yeni mühendislik alanlarını sektöre yeni bir rekabet ortamı getirmesi de kaçınılmaz hale gelmektedir. Diğer yandan okuldaki teorik ağırlıklı eğitimlerden sonra girilen iş hayatının kendine has dünyası mühendisler için yeni bir dünyanın da kapılarını açmaktadır.

Bu yeni dünyaya daha hızlı adapte olabilmek ve kendimizi gösterebilmek için çoğumuzun bildiği kişisel gelişimin önemi, yabancı dilin gerekliliği veya sürekli öğrenme modeli olarak adlandırılan temel mühendislik gerekliliklerinin yanında hemen her yerde karşımıza çıkan birçok önerme de artık yetmemeye başlamıştır. Kendisini hem kendi alanında hem de o alanda da muhatap olduğu diğer mühendislik alanlarından kolayca sıyırıp daha ön plana çıkmasına yardımcı olabilecek 8 önerilen tavsiyeyi sizler için derledim:

1) Başlangıç aşamasında olduğunuzu unutmayın.

Çalışılan alan her ne olursa olsun hemen hemen her mezuna denilen o klasik cümle olan “bir yerden başla, sonra isteğine göre değişirsin, daha yolun çok başındasın” klişesinin artık günümüz dünyasında yetmediği gerçeğini kabul etmek gerekiyor. Çağın değiştiğini ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda bir alanda birçok mühendislik dalı aynı anda çalışabiliyor iken öte yandan da her sene bu dallarda da onlarca mezun verilmekte. Bu nedenden ötürü her şeyin kümülatif bir süreç olduğunu, birikimli ilerlemesi gerektiğini ve emek isteyen bir durum olduğunu unutmamak gerekli. Zaman içerisinde kazanılacak tecrübelerin yanında yeni mezun olarak hedefe ulaşmanın sabır gerektirdiğini unutulmamalıdır.

2) Denemekten ve üretmekten kaçınmayın.

Üretim konusu her mühendis için ayrı bir yere sahiptir. Bazıları ortaya yeni bir nesne oluşturmak, bazıları olan nesneyi geliştirmek bazıları ise tamamen olanı değiştirip yeni bir nesne oluşturmak gibi farklı anlamlarda kullanır. Yine de hepsinin ortak paydası olarak en temelde yatan sorunlar da yine üretimden kaynaklanmaktadır. Bu açıdan mühendisliğe en yakın olarak kalite kontrol, pazarlamacılık, kontrol otomasyon gibi olağanüstü şekilde destek veren alanlardan da faydalanıp hem işte hem de piyasada başarılı bir iş yapılabilir. Birçok kez hata yapmaktan ve denemekten kaçmamak da bu yolun en zor kısmı denilebilir.

3) Bilgilerinizi güncel tutun.

Okulların verdiği teorik eğitim, laboratuvarlar, yapılan uygulamalar, stajlar, deneyler gibi öğrenim aşamasında elde edilen her bilgi kullanımının artık daha ciddi ve kontrollü bir dönemine geçişi olarak ilk yıllarda öngörülebilir. Yeni mezunken ayrıca yapılan yüksek lisans veya doktora sırasında da edinilen bilgiler daha sonrasında iş hayatına atılan her mühendisin sürekli bu bilgilerin tekrar etmesi ve zamanına göre sürekli güncelleyip ilk öğrendiği zamanlara bağlı kalmaması gerekmektedir.

4) Tecrübe kazanmak temel hedefiniz olsun.

Hemen her yerde tartışma konusu olan maaş konusunda da ilk yıllarda kimsenin sözü altında fazla kalmadan hem piyasanın gücünü hem de çalışılan yerin gücünü unutmadan zamanla geliştirilen bir şey olduğunu unutmamak gereklidir. Burada en önemli faktör tecrübedir ve artık işi en iyi yapmanın da yeterli bir ölçüt olmadığı bunun tecrübeyle de desteklenmesi gerektiği bir gerçek haline gelmiştir.

5) Farklı alanlarda da kendinizi geliştirin.

Yazılım veya bilişim alanında çalışan bir mühendisseniz salt kod yazma, kod geliştirme gibi belli başlı kült alanlara yönelmenin yanında sürekli güncellenen data science, iş analistliği, veri analizi, deep learning gibi konularda da kendinizi geliştirmeniz çok önemlidir. Farklı departmanlarda stajlar yapmak bunun için en iyi örneklemdir. Doğrudan bir yazılımcı olmak veya hangi sertifikayı alırız da bu işten terfi ederiz gibi herkesin düşündüğü işleri düşünmek sizin hem sabit bir alanda kalmanıza hem de zamanla diğer alanlara açıklığınızın körelmesine neden olur ki bu özellikle bu alandaki mühendisler için felaket sonuçlara yol açabilir.

6) Düzenli ve çalışkan olmak vazgeçilmez iki anahtarınız olsun.

Çalışkan olmak en önemli kriter olduğu unutulmamalıdır. Kimse iş hayatının başında harikalar yaratmanızı ve aniden en üste yükselmenizi beklemez. Burada en önemli olan verilen işi eksiksiz ve olabildiğince en iyi şekilde yapmak şu anki başlangıç aşamasının tamamlanmasındaki en önemli kriterdir. Kendi eksiğini zamanla gidermeyi öğrenen insan, zaman içerisinde iş hayatındaki karşılaştığı sorunları da bu tecrübeleriyle çok daha rahat çözebilmektedir.

7) Sürekli öğrenme açlığını korumalısınız.

Unutmayı hayatınızdan çıkarmak gerekliliğini unutmayın. Sürekli araştırmak, öğrenmek ve öğrenciyken öğrenilen programları tekrar etmek çok ciddi artılar katacaktır. Bunun için salt internetin yetmediğini makaleler karıştırıp kütüphanelere gitme alışkanlığının edinilmesi gerekliliği de unutulmaması gereken bir şeydir.

8) Sadece okul hayatı bitti, hiçbir öğrenim için geç değil.

Yeni mezun halinizle iş ilanlarına bakıp kendinizi yetersiz hissetmenizin oldukça doğal olduğunu kendinize sık sık hatırlatın. Öğrenmenin sürekli olduğunu ve her geçen gün sürekli yeni bir şeyler ortaya çıktığını düşünürsek buna ayak uydurmanın mesleki olarak da oldukça zahmetli bir iş olduğu ortadadır. Bunun gibi kendinizi eksik hissettiğiniz zamanlarda gerekirse ders kitaplarına tekrar tekrar açın bakın. Mülakatlarda sorulan temel konuları, öğrenilen formüllerin gerçekte nasıl kullanıldığını, zaten biliyorum dediğiniz konuları gerçekten ne kadar bildiğinizi sürekli sorgulayın. Gerekirse kurslara, online derslere veya akademik çalışmalara katılın. Ama öğrenme ve sorgulamanın hayatınızın en önemli bir parçası olduğunu unutmayın.
4

Yorumlar (1)