Samet Can ASLAN

Samet Can ASLAN

https://www.hukukiblog.com

Takip Et 0 Takipçi

Liyakat

Son zamanlarda özellikle siyasiler tarafından sıklıkla kullanılan “liyakat” kavramı, Arapça “lyk” kökünden gelmekte ve “layık olma” anlamını taşımaktadır. Mes...

İyi Avukat Olmak

Günümüzde ülkemizde artan avukat sayısı, müvekkiller açısından avukatlık mesleği mensupları arasında seçenekleri arttırmakta ve bu da rekabeti arttırmaktadır. Bu sebep...

İş Yaşamında Disiplin

Disiplin, çalışanların örgütsel kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde örgüt politikasından sapmalarını önleyen ve düzenleyen eylemleri kapsar. Disiplin ibaresi; cezayı ...

İş Yaşamında Psikolojik Şiddet 

Mobbing, mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılmak suretiyle; sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit vb. şekillerde tecelli ede...

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Öncelikle kısaca ”kentsel dönüşüm” kavramını açıklamak gerekirse; Kentsel dönüşüm, şehrin bir bölümünün veya bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şek...

Chargeback

İngilizcede chargeback olarak adlandırılan ve Türkçeye ters ibraz olarak çevrilen kavram, kredi kartı ile ödemesi gerçekleştirilen hizmet yahut malın, hiç ya da gereği gibi...

/