popi olan konuları özet niteliğinde derliyorum
10 Ağustos 2019
Ofiste Porno İzleyen Çalışan Tazminatsız Kovulmuştu: Yargıtay İşvereni Haklı Buldu
Yargıtay, işyerindeki bilgisayarında cinsel içerikli web sayfalarına giriş yapan muhasebecisini tazminatsız şekilde kovan firmayı haklı buldu.

İstanbul faaliyet gösteren şirket, muhasebecinin şirkete ait bilgisayarda cinsel içerikli sitelere girdiğini fark etti. Muhasebeciyi kıdem ve ihbar tazminatı ödemeden işten çıkardı.

Şirket, 1 Temmuz 2013 tarihli tespit sonrası işten çıkarma işlemini gerçekleştirdi.

İş mahkemesi iadeyi kabul etti.

İşten çıkarılan ve üç yıldır o şirkette çalışan muhasebeci, kararın iptali ve işe iadesi talebiyle Bakırköy İş Mahkemesi’ne başvura bulundu. Şirket avukatları davanın reddine karar verilmesini istedi. İş mahkemesi yaptığı yargılama sonrası davayı kabul etti.

"Şirketin güveni kötüye kullanıldı"

Davalı firma avukatı karara itiraz etti. İtirazı Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi değerlendirdi. Daire kararında şöyle dendi:

“Dosya kapsamından davacının davalı işyerinde muhasebe bölümünde çalıştığı, kendisine tahsis edilen bir bilgisayar bulunduğu, davalı vekilinin dosyaya sunduğu çıktılar incelendiğinde, bu bilgisayarda cinsel içerikli konuşma ve fotoğrafların bulunduğu internet sitelerine girildiği, bu sitelerdeki giriş saatlerinin ağırlıklı olarak mesai saati içinde olduğu, davacının bu internet sitelerine giriş yaptığının 01/07/2013 tarihinde tespit edildiği, iş akdinin de aynı gün feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, davalının güvenini kötüye kullanan davacının iş akdinin feshi haklı olduğundan davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.”

Daire, iş mahkemesinin verdiği kararı da bozdu.
Kaynak 1, 2
0

arrow_upward