l KARAR VERMEKTEN KAÇMAK - CEOtudent

KARAR VERMEKTEN KAÇMAK

   Karar vermek gibi zihinsel işlemler beynin, korteks dediğimiz en dış katmanlarında gerçekleşen olaylardır. ‘Korteks tabakası düşünme işi için hazırlıklı değilse , bu eylem insana acı verir.’

   Düşünmenin verdiği acıdan kaçınmak için bazı insanlar başkasını kopyalamak gibi kısa yollara saparlar. Ya beynin daha alt katmanlarında bulunan limbik ve amigdal sistemleriyle içgüdüsel veya duygusal kararlar verirler.Ya da 
Kendilerini bir uzmanın kollarına atıverirler.’
KARAR VERMEKTEN KAÇMAK 1

*Aşırı stres altında veya depresif bir durumda insanın kendine güveni azalabilir.Bir başkasının verdiği kararları kendi kararlarından daha fazla önemseyip bir uzmana koşabilir.Bazı durumlar karşısında da aynı şey yaşanabilir : 

*Zihinsel Tembellik

*Erteleme Tuzağına Düşmek
Uzmanları karar verici olarak değil , problem çözücü olarak kullanmak gerekiyor.Kararı verecek olan bizleriz.Karar verirken de ‘sıfır risk’ prensibini uygulamalıyız.

–  Çözümlere ve alternatiflere ulaştığımızda bazı değerlendirmeler yapmalıyız.Olabildiğince fazla alternatif çıkartmış mıyız kontrol edelim.

–  Bir hizmetten , üründen veya herhangi bir uzmanlıktan faydalanan kişilerden        geri-bildirim alınması gerekir.

–  Bulunan alternatifler arasında sentezler yapıldı mı ? Kendimize soralım.

* Kararsız kalınan durumlarda , süreci tekrarlayalım.

KARAR VERMEKTEN KAÇMAK 2
Kategoriler: Yaşam

Yorumlar (0) Yorum Yap

/