El Yazısı Analizinden Kişiliğiniz Hakkında Çıkarımlarda Bulunmak Mümkün

Çıkarım Bilimi

Ceotudent Kullanıcısı

El yazısı analizi yaparak kişilikler, karakterler, yaşam tarzları hakkında çıkarımlarda bulunmak mümkün. Peki el yazısı analizi yapmamız sağlayan teorik bilgiler nelerdir?Çizgiler: El yazısı analizinde öncelikle gözlemlenecek meseledir ve çizgilerin yönleri, karakterin göze çarpan özelliklerini aydınlatacak işaretlerden biridir.

Düz çizgiler: Kararlı, güçlü ve dengeli bir ruh hali. Çizgilerin tamamen düzgünlüğü otoriter ve zaman zaman makul olmayan bir tabiatı temsil edebileceği gibi; rahat bir görünümdeyse samimi ve dürüst karakter yapısını ortaya koyuyor da olabilir.

Dalgalı çizgiler: Belirli bir düzeyde gidiyorsa (ve de belirginse): denge arayışı içinde, dikkatsiz, değişken, zayıf bir kişiliğe işaret edebilir. Hafif düzensizlikler varsa: zeki ve becerikli olarak görülebilir. Düzensizlik içermeyen: ufak detaylarla meşgul olmayan, büyük meselelerle dolu bir zihin.

Yukarı doğru çizgiler: Muntazam, ve ısrarlı biçimde yükselen çizgiler: hırslı ve iyimser. Kendine oldukça -belki aşırı- güvenen ve sözlerinde durmama eğiliminde olabilecek karakter yapısını çağrıştırır. Yukarı doğru çekiklik; kendine saygı ve hedef uğruna gösterilen azmin göstergesi olabilir.

Aşağı doğru çizgiler: Hoş ancak kolayca üzülebilen, morali bozulan bir tabiat. Hafif inişler ümitsizlik gibi duyguları içerebileceği gibi bu, dikkatli – ihtiyatlı olarak da yorumlanabilir. Ümitsizlik belirtisi ise düşüşün dikliğine göre artar.

İnişli – çıkışlı satırlar: Özellikle sayfa sonlarında, satırın ucundan yukarı kalkan yazı; hayat dolu, güçlü, talihsizlikler karşısında dik duracak yapıyı ifade eder.

Tam tersi; ucu aşağı doğru kıvrık satır uçları (sayfanın sonunda); fazlasıyla yorgun ve gergin ruh halini ifade ediyordur.

Kavisli, yani; satırın ortasına doğru yükselen yazı tipi kısa süreli bunalım belirtisi olarak görülebilir.

Bunun aksine ortasına doğru çöken yazı tipi de; işlere karamsar yaklaşan, belirli hedefleri olmayan ancak işler kötüye gittikçe merak ve endişesi artan bir ruh halinin yansımasıdır.

Yazının Büyüklüğü: Harflerin büyüklük – küçüklüğü, satır şekilleri kadar önemli ve belirleyici bir unsurdur.

Çok küçük yazı: Sanatsal ya da ayrıntıları önemseyen edebi kişilik, veya belirli bir amaç doğrultusunda efor sarfetme konusunda kararlı olan, ufak ayrıntılardan dolayı bile alınabilecek tipi ortaya çıkarır.

Küçük yazı: Bu yazı tipinin sahibinin; kendi alanında tepede, keskin gözlem yeteneği olan bir kişilik yapısında olması muhtemeldir. Devlet adamı, üniversite hocası, yazar, filozof gibi.

Orta boy yazı: Geniş bir insan kesimini dahil eden ve yetenek, dengeyi temsil eden yazı şeklidir. Başarıya ulaşmış ruh halinin işareti olabilir, bu açıdan harflerin büyüme – küçülme eğilimi üzerinden karakter yapısı belirginleşir.

Büyük yazı: Aktif, yerinde duramayan, büyük hayallerin peşinde olan ve özgüveni yüksek bir kişiliğin göstergesidir.

Çok büyük yazı: İnandığının arkasında şiddetle ve inatla duran, eleştiriden hoşlanmayan bir kişilik yapısının belirtisi. Aslında, yazının büyüklüğü ile bu eğilim doğru orantılıdır.

Yazıda Açılar: Bir yazı analizi esnasında öncelikle gözlemlenecek hususlardan biridir.

Geriye doğru yatık yazı: Bir grup uzman; geçmişten parçaları, geçmişe bağlılığı yansıttığını iddia ederken, başka bir grup da; baskı altında, dünya gerçekleriyle karşılaşma korkusu besleyen tabiat üzerinde durur. Bir başka gruba göre ise; kendine yeten ve çevresine pek aldırış etmeyen karakter yapısına işaret eder.

Dikine yazı: Çevresine göre kendisini farklı ve ayrıcalıklı gören, ancak analitik bir zihin yapısı içerisindeki kişilik yapısını temsil eder. Sahibi yapmacık bir şekilde, samimi ve güven verici görünme eğilimindedir.

Normal açı: (Hafifçe sağa yatık). Genellikle -birçok insanın kullandığı yazı tipi olarak- kendi halinde ve her şeyi olduğu gibi kabul eden, yapmacık olmayan kişilerin yazı tipidir.

Yatık yazı: Fazlasıyla iyi niyetli, genelde kötü niyetli insanların kurbanı olan, güvenilir, sadık, samimi insan tipini öne çıkarır.

Çok yatık yazı: Aşırı duyarlı ve duygusal, kolayca alınabilen ve eleştiriden hiç hoşlanmayan insanların el yazısıdır.

Karışık açılar: Sağa-sola aynı anda eğilimi olan yazı tipinin sahibi karaktersiz, kararsız, kendi içinde devamlı bir karmaşa içerisinde olan bir ruh hali içinde olmalıdır.

Satır Araları: Satırların aralarında bırakılan boşluklar genelde en başta göze çarpan noktalardan biridir.

Sıkışık satırlar: Düşüncelerinin de yazısı gibi zor anlaşılır – karmaşık ve birbirine girmiş olması muhtemel kişilik yapısını simgeler. Hatta iki satırı birbirine girmiş kişi yazdığını hatırlamıyordur. Bu gibi kişiler hızlıca konuşur öne çıkmaya meraklıdırlar.

Normal satır aralığı: El yazısının diğer tarafları aksini göstermediği sürece bu yazının dengeli bir kişiliğe ait olduğu savunulabilir.

Seyrek satırlar: Kişiliği ayırdedici ve belirginleştiren önemli bir nokta. Birçok ünlü şahsiyetin bu tip el yazısının olmasından seçkin kişilik yapısının simgesi olarak yorumlanır. Bu şekilde satırlar ‘kendini önemli hissetme’den kaynaklanır ancak çoğu durumda anlattığı şeyin altını çizen bir üslubun da göstergesi olabilir.

Eşit satır aralıkları: Dikkat isteyen bir nokta. Seyrek, dar, normal; bütün satırların aynı aralıkta olması dengeli ve adaletli kişiliğe işaret eder ancak bu eşitlik sayfanın sonuna kadar yer yer değişimler gösteriyorsa bu, kararsızlık ve karmaşa içindeki bir karaktere ait el yazısı olmalıdır.

Harf araları: El yazısının değişik özellikleri bu başlık altında incelenir. En belirgin olanı, ve ilki, sözcükler arasındaki boşluklar olacaktır. Boşlukların ‘eşit oluşu ve olmayışı’ yönünde durulur.

Eşit boşluklar; (önceden) planlamanın, eşit olmayan boşluklar da duruma göre ani hareket halinin belirtisi olarak yorumlanabilir.

Bitişik Yazı: Bir kelimedeki -neredeyse- bütün harflerin bitişik yazılmış olduğu yazı tipi. İyi, kararlı bir yönetici ruhun simgesi; ısrarlı ve tekrarlı hatalara tahammülsüz, olumlu bir karakterin göstergesi.

Kesik yazı: Bazı harf-harf grupları kelimenin diğer harfleriyle birleştirilmez ve bu senkronize yapı, yazının diğer taraflarında da aynı şekilde, aynı harfler üzerinde görülür. En yetenekli kişiler bu tip yazıyı kullanır.

Bitişik olmayan harfler: Mantığından çok sezgileriyle hareket eden, zihninde kurduğu dünyada yaşayan kişilerde görülür. Hemen hemen bütün harfler birbirinden ayrı yazılmıştır.

Yanlardan basık yazı ve yayılmış yazı: Harf araları bakımından birbirine zıt iki yazı tipi. Yanlardan basık yazı tipi için; özellikle satır sonlarına doğru sıkışan ve birbirine giren harflerden oluşan el yazısının sahibi tasarruf konusunda neredeyse takıntılı bir eğilimde insan tiplemesidir. İyi pazarlıkçı, kuşkucu, mala önem veren… Yayılmış yazı için; kısaca ‘har vurup harman savuran’; düzensiz, dikkatsiz, dağınık, işleri oluruna bırakan, dalgın kişilik yapısını ele verir.

Harf Biçimleri: Harflerin biçimleriyle ilgili ve Grafoloji’nin daha incelikli, ayrıntılı kısmına giriş yapalım.


Yuvarlak harfler: Ahenk ve rahata düşkünlüğün, mükemmeliyetçiliğin ifadesi – yuvarlaklık ile doğru orantılıdır. Aynı zamanda tembellik, lüks vb. göstergesi şeklinde de yorumlanabilir. Bu kadar, yuvarlaklığın belirgin olup keskin çıkışların ertelendiği yazı tipinin sahibi çok boş vakti olan ve böyle yazmak için uğraşan biri olmalı.

Köşeli yazı: Harfleri yuvarlama gibi bir özen içinde olmayış; işin üstesinden gelme arzusu, acelecilik gibi yorumlanabilir. Bu aceleciliklerinden ve sabırsızlıklarından kaybeden kişiliği yansıtır.

Blok yazı: Ağır ve emin adımlarla yolunu takip eden, sezgilerindense mantığı ön plana çıkan karaktere işaret eder.

Kategoriler: Bilim, Yaşam

Yorumlar (0) Yorum Yap

/
Exit mobile version