Chargeback

Samet Can ASLAN

Samet Can ASLAN

https://www.hukukiblog.com

İngilizcede chargeback olarak adlandırılan ve Türkçeye ters ibraz olarak çevrilen kavram, kredi kartı ile ödemesi gerçekleştirilen hizmet yahut malın, hiç ya da gereği gibi alınmaması halinde, ödenen paranın kredi kartına iadesini sağlayan işlemdir. Buna göre, kart sahibi kredi kartından yapılan harcamaya itiraz eder, söz konusu itiraz banka tarafından iş yeri bankasına iletilir, iş yeri bankası ise ilgili iş yerinden itiraz edilen işlem ile ilgili belgeleri talep eder. Talep edilen belgelerin yeterli olmaması halinde, söz konusu işlem tutarı iş yeri bankası tarafından ilgili iş yerinden tahsil edilir ve kart sahibi bankaya aktarılır. Bu işleme “chargeback” veya “ters ibraz” adı verilir.

Chargeback kuralları Visa ve Mastercard gibi uluslararası kartlı ödeme sistemleri tarafından banka statülerine eklenen ve bu kartların kullanıldığı ülkelerin tamamında geçerli olan bir sistemdir. 

 HARCAMA İTİRAZI SÜRESİ

Kart hamilinin yapacağı harcama itirazı için öngörülen süre, itiraz sebebine göre değişkenlik göstermekle birlikte, her halde işlemin karta yansıma tarihinden itibaren 540 günü aşamaz.

540 günlük öngörülen bu süre içerisinde kalmakla birlikte kart hamillerinin; ürün yahut hizmet temini ile ilgili itirazlarda, beklenen teslim tarihinden; iade belgesi söz konusu olduğunda, iade belge tarihinden; diğer itiraz türlerinde ise işlemin karta yansıma tarihinden itibaren en fazla 120 günlük itiraz süreleri vardır. 

 CHARGEBACK SÜRECİ

Kart hamili, harcama itirazını kartı kendisine veren bankasına itiraz nedeni ile birlikte bildirir. 
Kart bankası, kart hamilinin itirazını değerlendirir ve kart hamilinin sorun yaşadığı iş yerinin bankasına iletir. 
Üye iş yeri bankası, tarafına iletilen itirazı üye iş yerine yöneltir ve itiraza ilişkin, üye iş yerinden belge sunmasını talep eder. 

Üye iş yeri tarafından kendisine tanınan süre içerisinde üye iş yeri bankasına herhangi bir belge iletilmez ise; üye iş yeri bankası, kart hamilinin bankasına itiraza konu işlem tutarlarını iade eder ve harcama itirazı dosyası kart hamili lehine olumlu olarak sonuçlanır. 
Üye iş yeri kendisine tanınan süre içerisinde üye iş yeri bankasına, kart hamilinin itirazını reddeden herhangi bir belge sunar ise; üye iş yeri bankası bu belgeleri kart hamilinin bankasına yönlendirir ve itirazı reddeder. Kart hamili tarafından, aleyhine sonuçlanan harcama itirazının devam ettirilmesi hususunda yazılı talimat alması halinde banka, Visa kartlar için Pre-Arbitration, Mastercard kartlar için ise Second Chargeback sürecini başlatmalıdır. 
Kredi kartı kullanıcısının chargeback (ters ibraz) talebinin incelenmesinde esas alınan husus, satın alındığı iddia edilen mal veya hizmetin kullanıcı tarafında teslim alınıp alınmadığıdır. Burada adı geçen mal veya hizmetin kullanıcı tarafından satın ve teslim alındığı ispat edilirse kullanıcının chargeback talebi reddedilir.
Kaynak : https://hukukiblog.com/ozel-hukuk/chargeback-nedir/
Kategoriler: Legal, Uncategorized @tr

Yorumlar (0) Yorum Yap

/