Aşk ve Hakikat

Murat selim

Murat selim

Araştırmacı, bilgi paylaşan

   

   Aşk gerçekte nedir? Yıllarca bu soru üzerinde düşünülmüş ve çeşitli cevaplar aranmıştır. Tam olarak tatmin edici cevaplar ortaya konulamamıştır. Çünki, herkes kendi gerçeğine göre aşkı tanımlayabilmiştir. Lakin, benim görüşüme göre aşk, insan duyuları dışında anlaşılması gereken bir duygudur. Çünki, hakikatde aşkın anlaşılması bu felsefeye göre olmalı ve aşkın tanımı kuantum fiziği çerçevesinde anlaşılması gerekmelidir. Aşkın kelime kökeni ışktan geliyor. Işk, ışık ve zamanla kelime değişmiş aşk olmuştur. Yani, aşkın kendisi bir ışıktır ve titreşimdir. Bunu kuantum fiziğinde daha iyi anlayabiliriz. Kuantum boyutunda aşk, bir titreşim ve frekans olabilir. Çünki, titreşimlerin ve frekansların bir fiziki boyutu olmadığı gibi, aşkın da bir fiziki boyutu yoktur.
   Tasavvuf felsefesinde de bilge kişiler aşkı bu boyutda tanımlamışlardır. Bir örnek verirsek, Yunusun dediği gibi

Ben yürürüm yana yana,
Aşk boyadı beni kana.
Ne akîlem ne divâne,
Gel gör beni aşk neyledi.
   Fuzulinin de bir beyitinde söylediyi gibi
                                                                                                                                                        bende mecnundan füzun aşıklık istidadı var.
aşık-ı sadık benem, mecnunun ancak adı var… 
   Yani, aşk yanmaktır ve yana-yana kül olmaktır. Aşk sonsuz okyanusta bir damla gibidir. Damlalar nasıl okyanusa bağlıysa, bizlerde aşk ile sonsuz okyanusa bağlıyız. İşte bizleri de bir-birimize bağlayan ve Tanrıya ulaştıran ve vuslata erdiren aşktır. Tasavvufta anlatıldığı gibi, aşk da hakikate giden bir yoldur. Bu yolda yürüyen ise insandır. Bu yolda insanı zorlu yolculuk bekler. Hakikatin peşinden gitmek bir cesaret işidir. Bu cesaret yalnızca aşkta vardır. İnsanın kendisi bir hakikat ve aşktır. Yani, titreşim ve frekansdır. Nikola Teslanın da dediği gibi, kainatın ve yaşamın sırrını titreşimler ve frekansları araştırarak bulabiliriz. Çünki, evren dahil her maddi parçacığın temeli titreşim ve dalgadır.

Bir hakikatdir insan, çözmesini bilene. 

Bir aşktır insan, yaşamasını bilene. 

Bir aynadır insan, bakmasını bilene…

Yorumlar (0) Yorum Yap

/